Stöd pacs

Bankgiro 5239-6611

Swish 123 644 2024

Att stödja PACS

 

PACS arbetar helt genom frivilliga insatser i Sverige, vilket gör att varje krona går till förbättring av fattiga mäniskors livsvillkor i Asien.

 

Här två konkreta exempel på hur vi arbetar och hur Du kan stödja vår verksamhet.

 

Stöd till utbildning

 

I 50 år har PACS arbetat med utbildning för de fattigaste i Indien och Pakistan.

När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna lokalt. Villkoret från PACS ´sida är att föräldrarna är med och tar ansvar för sina barns utbildning redan från början. I de hundratals skolor PACS stödjer idag (jan 2018) betalar föräldararna 58% av driften och PACS 42%. Det innebär att PACS bidrar med 7 kr/ elev eller ca 200 kr/skolklass .

Så, för 200 kr /per mån bidrar du till att en skolklass på 29 fattiga elever får utbildning.

En symaskin som hjälp till självhjälp

 

Efter det att kvinnorna i våra handicraft centra(H/C) fått lära sig sy och brodera ges de möjlighet att skaffa en egen symaskin; kostnad 5500 rs eller ca 400 kr. Detta för att framöver kunna skapa en kontinuerlig egen inkomst. För att motverka missbruk är våra villkor, att PACS betalar hälften (200kr) och kvinnan i fråga hälften(200 kr). Denna sin del har kvinnorna haft möjlighet att tjäna in genom deltagande i något av våra H/C centra.

Så, för 200 kr/mån ger du varje månad ytterligare en fattig kvinna möjlighet till egen försörjning.

 

 

 

Ditt stöd kan Du betala till PACS

 

Bankgiro: 5239-6611

 

Eller till vårt SWISH konto: 123 644 2024.