Hem

Välkommen till PACS hemsida

 

Pan Asia Cooperation Society (PACS) är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsbaserad ideell förening (biståndsorganisation) med över 40 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning i Pakistan och Indien och opinionsbildande verksamhet i Sverige. Genom utbildning, kvinnoprojekt, hälsovård och olika kooperativa program sker arbetet med att bekämpa fattigdomens orättvisor.

 

Tegelarbetare - en viktig målgrupp.

 

Tegelarbetare i Pakistan arbetar under slavliknande förhållanden och lever i extrem fattigdom. Vi konfronterades med deras levnadsvillkor redan i början av 70-talet. Alltsedan dess har PACS varit djupt engagerad i att tillsammans med inhemsk partner (PSTA) söka förbättra levnadsvillkor för tegelarbetarna och deras barn

 

I videon PSTA Presentation visas en del av detta arbete. Här möter ni också PACS ordförande dr Rodney Åsberg när han deltar i att påverka myndigheter i Pakistan i kampen mot barnarbete och för allas rätt till utbildning.

 

Kallelse till Extra Föreningsstämma den 28 dec. 2017, kl.19.00

 

Plats. ”Hedenaffären”, Engelbrektsgatan 50, 41139 Göteborg.

Tel. 031-138730 ( Haga), 0708-645665( Frida)

 

Ärende: Ersätta auktoriserad revisor.

 

Vi har redan meddelat i senaste PACS NYTT att kostnaderna för revision för PACS -som en ideell förening- är oförsvarligt höga. Efter samtal med vår auktoriserade revisor Gunilla Lönnbratt är vi överens, och hon önskar själv att avgå. Detta behöver dock fattas beslut om på en extra föreningsstämma

 

 

Information med anledning av att PACS avslutar 90-kontot.

Utbildning för de fattigaste – vår utbildningsstrategi

 

 

När PACS startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna. De är med och bidrar till driften redan från början. Ty om inte föräldrarna bryr sig om sina barns utbildning kan det inte ersättas av någonting annat. Det leder bara till ökat beroende.

 

 

PACS biståndsfilosofi går inte ut på att ”vi här” skall känna oss så goda, medan ”de där” skall känna sig mer och mer hjälplösa. Vi vill stödja föräldrarna, så att de kan känna stolthet över att de själva tar ansvar för sina barn.

 

 

Under åren har ca 1200 skolor som PACS varit med att starta blivit självförsörjande. Och det är de bästa skolorna - där lärare och föräldrar tar ansvar- som nu inte längre behöver bidrag från PACS. I dessa skolor får idag ca 60 000 barn utbildning. Det innebär att över de 40 år vi varit verksamma har 100-tusentals barn fått utbildning i skolor PACS startat.

 

 

Poängen med vår utbildningsstrategi är alltså inte hur många skolor som är beroende av pengar från Sverige, utan att allt fler blir oberoende av sådana bidrag.

 

 

Vilket innebär att PACS kan starta fler skolor. Ty det behövs, eftersom fortfarande (år 2017) ca häften av barnen i Pakistan i åldern 6 -16 år - eller ca 23 miljoner barn- inte får någon utbildning.

 

 

Se videon Chain for Change/I have a dream där över 5000 elever från PACS skolor demonstrerar för alla barns rätt till utbildning. Vid efterföljande storsamling talar ministern för Human Rights, Karman Michael och nämner att han faktiskt började sin utbildning i en PACS skola för 20 år sedan. PACS ordförande ”MR Rodney” talar också och uttrycker sin glädje över, att så många barn är samlade för att ge uttryck för kravet på allas rätt till utbildning.

 

Kot Radha Kishan, Pakistan

 

Salman 6 år, förlorade dessa skor när hans mammas syster räddade honom och hans två syskon, Sonia 4 år och Poonam 2 år från att bli lynchade och mördade tillsammans med sina föräldrar i Pakistan. - Jag hittade skorna i leran i deras skändade hem.

 

Läs hela artikeln här.