Kontakt

Kontakt i Sverige:

 

Kansli & butik:

Haga Nygata 21 A,

413 01 Göteborg,

Tfn.:0735-109746

E-post: info@pacs.nu

 

Kontaktpersoner för kvinno- och

affärsverksamheten i Sverige:

 

Solfrid Guldsvåg

Haga Nygata 21 A,

413 01 Göteborg,

solfrid.guldsvag@gmail.com

 

 

Samarbete:

 

PSTA (Pak-Swedish Teacher Association)

PSWF (Pakistan Swedish Womens Forum)

Scan-Pak (Scan.-Pakistan Society for Development)

Inst.för pedagogik o didaktik, Gbg:s Univ.

Floby Skolors u-landsförening

 

 

Styrdokument

 

PACS stadgar

 

PACS grundsyn och strategi

 

 

Årsmötesprotokoll 2023


Verksamheten 2022

 

Styrelse och funktionärer 2019-2020

 

 

Rodney Åsberg

Ordförande

0708-645645

rodney.asberg[at]pacs.nu

 

Fil dr, disputerade 1973 på avhandlingen Primary Education and National Development. Docent och anställd vid Göteborgs universitet fran 1968 till sin pensionering 2005 som forskare och lärare i utvecklingsfrågor, pedagogik och vetenskapsteori. Varit konsult för NORAD vad gäller biståndsfrågor. Startade PACS 1971.

 

Ingemar Olsson

Vice ordf.

ingemar.olsson[at]littlebeatmusic.se


Tore Almius

Ledamot

tore.almius[at]pacs.nu

Fd. Lärare på Lärarhögskolan i Gbg. Suttit i Forums Syds styrelse under flera år.

 

Solfrid Guldsvåg

Ledamot och Butiksansvarig

solfrid.guldsvag[at]gmail.com

Fd. Lärare. Arbetat i Pakistan under perioder från tidigt 70-tal. Startade kvinnoverksamheten i PACS under 80-talet. Ansvarig för butikerna i Sverige.


 Gunilla Ek-Scherp

Valberedning

031-456566


-----------------------------------------------------------------------------------