Kontakt

Bankgiro 5239-6611

Swish 123 644 2024

Kontakt i Sverige:

 

Kansli & butik:

Haga Nygata 21 A,

413 01 Göteborg,

Tfn.: 031-13 87 30

E-post: info@pacs.nu

 

Kontaktpersoner för kvinno- och

affärsverksamheten i Sverige:

 

Solfrid Guldsvåg

Haga Nygata 21 A,

413 01 Göteborg,

Tfn.: 031-13 87 30

solfrid.guldsvag@gmail.com

 

Astrid Bäcklund

Kalle Stinas gränd 6

590 43 Rimforsa

Tfn. 0722 384090

 

 

Samarbete:

 

PSTA (Pak-Swedish Teacher Association)

PSWF (Pakistan Swedish Womens Forum)

Scan-Pak (Scan.-Pakistan Society for Development)

Inst.för pedagogik o didaktik, Gbg:s Univ.

Floby Skolors u-landsförening

 

 

Styrdokument

 

PACS stadgar

 

PACS grundsyn och strategi

 

 

Årsmöteshandlingar 2019

 

Årsredovisning 2019

 


 


 

 

 

 

Styrelse och funktionärer 2019-2020

 

 

Rodney Åsberg

Ordförande

0708-645645

rodney.asberg[at]pacs.nu

 

Fil dr, disputerade 1973 på avhandlingen Primary Education and National Development. Docent och anställd vid Göteborgs universitet fran 1968 till sin pensionering 2005 som forskare och lärare i utvecklingsfrågor, pedagogik och vetenskapsteori. Varit konsult för NORAD vad gäller biståndsfrågor. Startade PACS 1971.

 

Ingemar Olsson

Vice ordf.

ingemar.olsson[at]littlebeatmusic.se


 

Tore Almius

Ledamot

tore.almius[at]pacs.nu

Fd. Lärare på Lärarhögskolan i Gbg. Suttit i Forums Syds styrelse under flera år.

 

Solfrid Guldsvåg

Ledamot och Butiksansvarig

solfrid.guldsvag[at]gmail.com

Fd. Lärare. Arbetat i Pakistan under perioder från tidigt 70-tal. Startade kvinnoverksamheten i PACS under 80-talet. Ansvarig för butikerna i Sverige.

 

Gunnel Karlsson

Ledamot

031991202[at]telia.com

Frivilligarbetare i PACS butiker

 

Gert Bohlin

Ledamot

gert.bohlin[at]telia.com

Politiskt aktiv och engagerad i biståndsfrågor.

 

Cathrine Bramfors

Suppleant

cathrine.bramfors[at]comhem.se

Medarbetare i PACS butiker

 

Rigmor Tickols

Suppleant

rigmortickols[at]home.se

Frivilligarbetare i PACS butiker

 

Gunilla Ek-Scherp

Valberedning

031-456566


-----------------------------------------------------------------------------------


Thomas Åsberg

Generalsekreterare

thomas.asberg[at]pacs.nu


-------------------------------------------------------------------------------------

 

Föreningens revisorer

 

Peter Johansson

peter.t.johansson[at]live.se

 

Jan Bahlenberg

031 - 123095

jan.bahlenberg[at]bahnhof.se