Vår verksamhet

Kort om PACS´ verksamhet (år 2017)


PACS insatser i Asien är inriktat mot FN:s utvecklingsmål: “att befria våra medmänniskor från den extrema fattigdomens elände och förnedring”.


Detta genom satsningar på grundläggande mänskliga rättigheter.

För närvarande(2017) är verksamheten inriktad på,


  • Utbildning (Education: Capacity Building, Basic Training and Human Rights )
  • Jämlikhet/Kvinnoprojekt (Gender Issues: Female Cooperatives, Preventive Health, Mother & Child Care)
  • Miljö och förnybar energi (Environmental Issues: Appropriate technology and Renewable energy)


Utbildning

I ”PACS-skolorna” är minst 50 % flickor.

Vår utbildningsstrategi


När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna. De är med och bidrar till driften redan från början. Ty om inte föräldrarna bryr sig om sina barns utbildning kan det inte ersättas av någonting annat. Det leder bara till ökat beroende.


PACS biståndsfilosofi går inte ut på att ”vi här ”skall känna oss så goda, medan ”de där” skall känna sig mer och mer hjälplösa. Vi vill stödja föräldrarna, så att de kan känna stolthet över att de själva tar ansvar för sina barn.


PACS har varit djupt engagerade i att framför allt de tusentals tegelarbetare vi samarbetar med skall få en lagenlig inkomst av sitt tuffa arbete att göra tegel. Vi gjorde en sammanställning år 2005 över situationen för

30 000 tegelarbetare. Varje familj tjänade då ca 8100 Rs/månaden. Men när vi tillsammans kämpade och påverkade regeringen och tegelbruksägarna till att betala lagenliga ”rater”, steg deras inkomst till 11 450 Rs per familj.(1 Rs= 9 öre). För dessa ytterligare 3300rs/månad de nu tjänade för samma arbetsinsats som tidigare, kunde föräldrarna ta större ansvar för skolan och i flera fall betala hela driftkostnaderna.

PACS insats blir då att ge fortbildning till lärarna utveckla undervisningen genom ”supervisors” betalda av PACS.


Under åren har ca 1200 skolor blivit självförsörjande. Och det är de bästa skolorna - där lärare och föräldrar tar ansvar- som nu inte längre behöver bidrag från PACS. I dessa skolor får idag ca 60 000 barn utbildning. Det innebär att över de 40 år vi varit verksamma har 100- tusentals barn fått utbildning i skolor PACS startat. Enligt

den senaste rapporten betalar vi idag ca 50 % av driften i 140 relativt nystartade skolor.


Men poängen med vår utbildningsstrategi är förstås inte hur många skolor som är beroende av pengar från Sverige, utan att allt fler blir oberoende av sådana bidrag.  Vilket innebär att PACS kan starta fler skolor. Ty det behövs, eftersom fortfarande ca häften av barnen i åldern 6 -16 år - eller ca 23 miljoner barn- inte ens får grundläggande utbildning i Pakistan enligt officiell statistik från mars 2017.


Se videon: Chain for Change/I have a dream där över 5000 elever från PACS skolor demonstrerar för alla barns rätt till utbildning.  Ministern för Human Rights Karman Michael nämner att han faktiskt började sin utbildning i en PACS skola. PACS ordförande, dr Rodney Åsberg talar också och uttrycker sin glädje (I have a dream)över alla barn som är samlade och som ger uttryck för sina krav på allas rätt till utbildning.

Tegelarbetare i Pakistan arbetar under slavliknande förhållanden och lever i extrem fattigdom. Vi konfronterades med deras levnadsvillkor redan i början av 70-talet. Alltsedan dess har PACS varit djupt engagerad i att tillsammans med inhemsk partner (PSTA) söka förbättra levnadsvillkor för tegelarbetarna och deras barn


I videon PSTA Presentation visas en del av detta arbete.  Här möter ni också PACS ordförande dr Rodney Åsberg när han deltar i att påverka myndigheter i Pakistan i kampen mot barnarbete och för allas rätt till utbildning.

Kvinnoprojekt

Genom PAK Swedish Handicraft Cooperative har tusentals kvinnor fått möjlighet till en egen försörjning.


Redan på 70- talet mötte vi kvinnor som satt och tiggde med utsträckta händer på gatorna i Lahore i Pakistan. Vi insåg, att genom att starta handicraft centra- där fattiga kvinnor får lära sig tillskära, sy och brodera- kunde samma händer bli skapande. Och därmed bidra till att kvinnorna får egen inkomst

 

Och på den vägen är det. Genom åren har PACS startat hundratals centra där flera tusen kvinnor fått lära sig sy m.m. Ett center leds av en handicraft- lärare. Och i ett distrikt med 10-20  sker samordningen genom en kvinnlig koordinator avlönad av PACS. Samtliga centra ingår sedan i PAK Swedish Handicraft Cooperative.


Efter genomgången träning får kvinnorna möjlighet att skaffa egen symaskin som PACS subventionerar till

50 %. På detta sätt har PACS kunnat förse tusentals kvinnor med ett arbetsredskap till självförsörjning. Målet för 2017 är att minst ytterligare 120 maskiner skall komma i bruk.’


Målet är således att även här att initiera en verksamhet som kan fortsätta av egen kraft och inte vara beroende av bistånd utifrån,

Se videon: ”Frida (ansvarig för våra affärer- och kvinnoverksamheten) möter handarbetslärare”


Miljö och förnybar energi

Egen framtagen ”kopplings box”Demonstration: Fläktarna snurrar när panelen vänds mot solen.

I många skolor saknas elektricitet. PACS har därför gjort en medveten satsning på solenergi, Vi förser skolorna med solpaneler på 150 watt för att omvandla solljus till el som driver (2)fläktar och ger ström till belysning.


Vi har nu levererat 270 färdiga solenergipaket under villkor att föräldrarna betalar hälften. Kostnad per ”solenergipaket” + två 12 volts fläktar och fyra lampor är ca 2000 kr.

Fläktar behövs när värmen stiger: 35-40-45- grader.

Vi levererar också solpaneler till våra handicraft centra där man saknar elektricitet.


PACS är relativt ensamma om att på detta sätt föra ut senaste solenergiteknik till de fattigaste.