Stöd pacs

Att stödja PACS


PACS arbetar helt genom frivilliga insatser i Sverige, vilket gör att varje krona går till  förbättring av fattiga mäniskors livsvillkor i Asien.


Här två konkreta exempel på hur vi arbetar och hur Du kan stödja vår verksamhet.


Ditt stöd kan Du betala till PACS


Bankgiro: 5239-6611


Eller till vårt SWISH konto: 123 644 2024.

Stöd till utbildning


I 50 år har PACS arbetat med utbildning för de fattigaste i Indien och Pakistan.

När vi startar en skola gör vi det alltid i samarbete med föräldrarna lokalt. Villkoret från PACS ´sida är att föräldrarna  är med och tar ansvar för  sina barns utbildning redan från början. I  de hundratals skolor PACS stödjer  idag (jan 2018) betalar föräldararna 58% av driften och  PACS 42%. Det innebär att PACS bidrar med 7 kr/ elev eller ca 200 kr/skolklass .

Så, för 200 kr /per mån bidrar du till att en skolklass på 29 fattiga elever får utbildning.

En symaskin som hjälp till självhjälp


Efter det att kvinnorna i våra handicraft centra(H/C) fått lära sig sy och brodera ges de möjlighet att skaffa en egen symaskin; kostnad 5500 rs eller ca 400 kr. Detta  för att framöver kunna skapa en kontinuerlig egen inkomst. För att motverka missbruk är våra villkor, att PACS betalar hälften   (200kr) och kvinnan i fråga hälften(200 kr). Denna sin del  har kvinnorna haft möjlighet att tjäna in genom deltagande i något av våra H/C centra.

Så, för 200 kr/mån ger du varje månad  ytterligare en fattig kvinna möjlighet till egen försörjning.